ag环亚网址|开户
 
 
  当前位置:首页>ag亚游黑钱|开户>ag亚游黑钱|开户
ag亚游黑钱|开户公告
发表日期:2018-07-27 来源: 作者: 访问次数:

ag亚游黑钱|开户

公 告

 

李兆华、俞太林:

本院受理上诉人张道举与被上诉人李兆华、俞太林健康权纠纷一案已审理终结。本院于2018717日作出(2018)苏07民终1361号民事裁定,裁定准许上诉人张道举撤回上诉。现依法向你们公告送达(2018)苏07民终1361号民事裁定书。自本公告发出之日起经过60 日即视为送达,本裁定即发生法律效力。

 

 

                             

                                  2018年7月27

 

 


【打印】   【返回】